Stažení, instalace a autorizace aplikace SketchUp


Stažení aplikace SketchUp

Začněte tím, že si stáhnete odpovídající instalační program pro SketchUp:

Stáhnout

Poznámka: Pro přihlášení ke stránce Moje aplikace a stažení aplikace SketchUp, a dále pro přihlášení ke zkušební verzi aplikace SketchUp Pro pro stolní počítače budete potřebovat Trimble ID. Pokud jste si zakoupili klasickou licenci SketchUp Pro určenou pro stolní počítače, budete ji moci použít k autorizaci bez přihlášení.

První instalace aplikace SketchUp nebo instalace nové majoritní verze

Po stažení souboru nainstalujte aplikaci SketchUp následujícím postupem:

 1. Přihlaste se k počítači s uživatelským účtem, který má práva správce.
 2. Dvakrát klikněte na instalační soubor s příponou EXE. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši a po otevření kontextové nabídky vybrat Spustit jako správce.
 3. Klikněte na tlačítko Další v dialogovém okně Vítejte.
 4. Pokud souhlasíte s podmínkami uvedenými v licenční smlouvě s koncovým uživatelem, klikněte na tlačítko Souhlasím s podmínkami této licenční smlouvy.
 5. Klikněte na tlačítko Další a nainstalujte aplikaci SketchUp do výchozího umístění.
 6. Pokud jste s nastavením spokojeni, klikněte na tlačítko Instalovat.
 7. Až budete vyzváni, klikněte na tlačítko Dokončit.
  Windows 7/Windows 8: Po instalaci nezapomeňte před autorizací zavřít aplikaci SketchUp Pro.
 8. Spusťte aplikaci SketchUp předtím, než se odhlásíte z uživatelského účtu správce. Pokud máte licenci SketchUp Pro, musíte se autorizovat při přihlášení k účtu správce. Pomoc s autorizací naleznete v odkazech níže.

Po stažení souboru nainstalujte aplikaci SketchUp následujícím postupem.

 1. Poklepejte na instalační soubor s příponou DMG. Ten připojí disk instalačního programu a spustí okno vyhledávače.
 2. Klikněte a přetáhněte aplikaci do složky Aplikace. Budete požádáni o zadání vašeho hesla k uživatelskému účtu.

Upozornění:

 • Licence pro jednoho uživatele může být používána pouze registrovaným uživatelem.
 • Registrovaný uživatel může povolit až 2 osobní počítače.

Podpora ovladačů grafické karty

Chcete-li, aby byla aplikace SketchUp nainstalována správně a dobře fungovala, doporučujeme vám ověřit si, že máte pro vaši grafickou kartu nainstalovány nejaktuálnější ovladače. Více se o aktualizaci ovladačů vaší grafické karty dozvíte v Centru nápovědy.

Chcete-li, aby byla aplikace SketchUp nainstalována správně a dobře fungovala, doporučujeme vám nainstalovat si pro vaši grafickou kartu nejaktuálnější ovladače. K tomu potřebujete mít nejnovější aktualizaci pro OS X nebo macOS. Pokud nepoužíváte nejnovější verzi macOS, budete ji pravděpodobně chtít upgradovat.

Poznámka o oprávněních

Chcete-li úspěšně nainstalovat a autorizovat aplikaci SketchUp Pro, musíte se nejprve přihlásit do systému Windows jako uživatel, který má práva správce nebo pokročilého uživatele.

Chcete-li úspěšně nainstalovat aplikaci SketchUp Pro v systému Mac, musíte se nejprve přihlásit do svého systému Mac jako uživatel, který má oprávnění správce. Upozorňujeme, že budete během procesu instalace rovněž vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla.

Tip: Při instalaci aplikace SketchUp 2019 se nenainstaluje starší majoritní verze aplikace SketchUp. V jednom počítači může být nainstalováno více verzí aplikace SketchUp. V případě, že nepotřebujete starší verze, odinstalováním těchto verzí získáte v počítači lepší přehled.

Instalace udržovacích verzí nebo instalace aktualizací minoritní verze

Udržovací verze nebo aktualizace minoritní verzemají být instalovány na stávající majoritní verzi. Jakmile je k dispozici udržovací verze, v aplikaci SketchUp uvidíte hlášení, že máte stáhnout a nainstalovat aktualizaci. Po stažení instalace dvakrát klikněte na instalační soubor a postupujte podle pokynů. Instalace aktualizace přes stávající verzi je nejlepší způsob, jak zachovat vaše nastavení a předvolby.


Přenos aplikace SketchUp do nového počítače

Licence pro jednoho uživatele je spojena s jednou osobou. Tato osoba může nainstalovat licenci až na 2 počítače, které používá, ale v konkrétní časový okamžik lze spustit aplikaci SketchUp Pro pouze v jednom počítači. Chcete-li použít licenci v jiném počítači nebo přenést licenci do nového počítače, postupujte podle následujících kroků:

 1. Pokud již licenci nebudete používat, odstraňte ji ze svého současného počítače podle následujících kroků v článku Odstranění licence.
 2. Nainstalujte aplikaci SketchUp do nového počítače. Ze stránky Stáhnout si stáhněte instalační soubor.
 3. Použijte informace o licenci k její autorizaci.
 4. Pokud již nebudete používat aplikaci SketchUp na původním počítači, měli byste ji odinstalovat.

Pokud potřebujete spustit SketchUp na více než dvou počítačích najednou, zvažte zakoupení další licence pro jednoho uživatele.


Odstranění licence z aplikace SketchUp

Licence SketchUp Pro pro jednoho uživatele jsou „zamčeny“ pro počítač, na kterém máte licenci SketchUp. Pokud zakoupíte nový počítač a budete chtít svou licenci SketchUp přenést do nového počítače, budete muset odstranit licenci ze svého starého počítače. Jak odstranit klasickou licenci:

 1. Vyberte SketchUp > Licence (macOS) nebo Nápověda > Licence (Windows)
 2. Klikněte na odkaz označený „Odstranit licenci“ – zobrazí se vám dialogové okno s potvrzením.
 3. Klikněte na tlačítko Odstranit licenci – vaše licence bude odstraněna.
Pokud chcete znovu použít svou licenci k tomuto počítači, můžete tak stále učinit kliknutím na tlačítko „Přidat licenci“ v pravém horním rohu obrazovky.

Chcete-li zrušit autorizaci počítače používajícího předplatné, budete muset použít Správce účtu Trimble. Kroky jsou podrobně popsány v našem článku centra nápovědy zde.


Autorizace aplikace SketchUp – jeden uživatel

Pokud jste zakoupili předplatné aplikace SketchUp, vaše autorizace je řízena vaším předplatným a přihlášením pomocí Trimble ID. Po přihlášení do aplikace SketchUp pro stolní počítače pomocí Trimble ID bude software aktivován pro použití tak dlouho, dokud budete mít aktivní předplatné.

Používáte-li klasickou licenci, můžete postupovat podle kroků níže.
Windows:
 1. Pokud jste nestáhli a nenainstalovali aplikaci SketchUp, učiňte tak.
 2. Dvakrát klikněte na ploše na ikonu aplikace SketchUp 2015.
 3. Dvakrát klikněte na ploše na ikonu aplikace SketchUp 2016.
 4. Dvakrát klikněte na ploše na ikonu aplikace SketchUp 2017.
 5. Dvakrát klikněte na ploše na ikonu aplikace SketchUp 2018.
 6. Dvakrát klikněte na ploše na ikonu aplikace SketchUp 2019.
 7. V dialogovém okně „Vítá vás aplikace SketchUp“ klikněte vpravo dole na tlačítko Přidat klasickou licenci.
  Pokud se v dialogovém okně nezobrazí „Vítá vás aplikace SketchUp“, zvolte položku Nápověda > Licence.
 8. V dialogovém okně „Licence“ klikněte dole na tlačítko Přidat klasickou licenci.
 9. V dialogovém okně „Licence“ klikněte na tlačítko Přidat licenci....
 10. Po zakoupení aplikace SketchUp vám bude odeslán email s licenčním a autorizačním kódem. Otevřete tyto informace k licenci a vyhledejte informace k verzi aplikace SketchUp, kterou autorizujete.
  Každá licence a autorizační číslo jsou pro verzi SketchUp jedinečné. Pokud instalujete novou verzi SketchUp, budete muset použít nový licenční a autorizační k´ód. Pokud nemůžete najít e-mail s potvrzením licence, podívejte na aktuální informace o licenci zde.
 11. Zkopírujte a vložte své sériové číslo a autorizační kód do dialogového okna.
 12. Klikněte na tlačítko Přidat licenci. Tím se stáhne licenční soubor z cloudu do vašeho počítače.
Mac –
 1. Pokud jste nestáhli a nenainstalovali aplikaci SketchUp, učiňte tak.
 2. Otevřete vyhledávač a klikněte na Aplikace.
 3. Přejděte do složky SketchUp 2015.
 4. Přejděte do složky SketchUp 2016.
 5. Přejděte do složky SketchUp 2017.
 6. Přejděte do složky SketchUp 2018.
 7. Přejděte do složky SketchUp 2019.
 8. Klikněte na ikonu SketchUp.
 9. V dialogovém okně „Vítá vás aplikace SketchUp“ klikněte vpravo dole na tlačítko Přidat licenci.
  Pokud se v dialogovém okně nezobrazí „Vítá vás aplikace SketchUp“, zvolte položku SketchUp > Licence...
 10. Otevřete e-mail s potvrzením licence, který jste obdrželi krátce po zakoupení licence.
 11. Zkopírujte a vložte sériové číslo a autorizační kód do dialogových oken.
 12. Klikněte na tlačítko Přidat licenci. Tím se stáhne licenční soubor z Internetu do vašeho počítače.

V následujícím videu se můžete podívat, jak ověřit vaši licenci pro vybranou verzi SketchUp Pro.


Autorizace SketchUp Pro 2019 pomocí klasické licence
 

Autorizace SketchUp Pro 2019 pomocí předplatného


Autorizace aplikace SketchUp Pro v síti jako správce

Pokud jste zakoupili předplatné aplikace SketchUp, vaše autorizace je řízena vaším předplatným a přihlášením pomocí Trimble ID. Po přihlášení do aplikace SketchUp pro stolní počítače pomocí Trimble ID bude software aktivován pro použití tak dlouho, dokud budete mít aktivní předplatné.

Autorizace síťové licence na macOS se provádí stejnou metodou jako u licence pro jednoho uživatele.

Pokud distribuujete aplikaci SketchUp ve větší síti, doporučujeme použít program pro zálohování disku, např. Norton Ghost nebo Deep Freeze. Po instalaci aplikace SketchUp do všech klientských počítačů můžete zjednodušit licenční proces vložením souboru, který automaticky vyplní sériové číslo a autorizační kód pro uživatele, aby je nemuseli psát sami.

Jak použít tento postup:
 1. Přesvědčte se, že je aplikace SketchUp Pro 2015 nainstalována na všech počítačích.
 2. Přesvědčte se, že je aplikace SketchUp Pro 2016 nainstalována na všech počítačích.
 3. Přesvědčte se, že je aplikace SketchUp Pro 2017 nainstalována na všech počítačích.
 4. Přesvědčte se, že je aplikace SketchUp Pro 2018 nainstalována na všech počítačích.
 5. Přesvědčte se, že je aplikace SketchUp Pro 2019 nainstalována na všech počítačích.
 6. Vytvořte soubor s názvem activation_info.txt
 7. V tomto souboru přidejte síťové sériové číslo a autorizační kód v následujícím formátu: {"serial_number":"<vaše sériové číslo>", "auth_code":"<váš autorizační kód>"}
 8. Uložte soubor a distribuujte jej do následujícího umístění na každém počítači:
  Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2015
  OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2015
  Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2016
  OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2016
  Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2017
  OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2017
  Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2018
  OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2018
  Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2019
  OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2019
 9. Na každém počítači spusťte SketchUp nebo požádejte uživatele, aby otevřel SketchUp Pro.
 10. V dialogovém okně „Vítá vás aplikace SketchUp“ klikněte nahoře na kartu Licence. Sériové číslo a autorizační kód by již měly být automaticky vyplněny v jednotlivých polích, uživatel tak nemusí nic zadávat.
 11. Aby se dokončila operace při spuštění, bude muset uživatel kliknout na tlačítko Přidat licenci.

Migrace z předchozích verzí aplikace SketchUp

Aplikace SketchUp 2014 představila novou knihovnu Ruby 2.0, která má možná vliv na váš oblíbený plugin. Pokud provádíte aktualizaci z aplikace SketchUp 2013 nebo starší, před zahájením instalace nebo přenosu pluginů si přečtěte náš článek o Kompatibilitě s pluginem SketchUp.

Poznámka: V současné době neexistuje způsob, jak migrovat konfigurační panel nástrojů mezi majoritními verzemi aplikace SketchUp.
Migrace materiálů a komponent
 1. (Jestliže migrujete z aplikace SketchUp 8 a starší) Přejděte do kořenové složky v aplikaci SketchUp 8 a starší. Obvykle se jedná o složku
  C:\Program Files\Google\Google SketchUp #\Materials (or Components)
  ( Jestliže migrujete z aplikace SketchUp 2013) Přejděte do kořenové složky v aplikaci SketchUp 8 a starší. Obvykle se jedná o složku
  C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2013\Materials (or Components)
 2. Vyberte soubory ve složce Plugins a zkopírujte položky stisknutím Ctrl+C.
 3. Přejděte do C:\Program Files\SketchUp\SketchUp #\Materials (or Components)
 4. Stisknutím kláves Ctrl + V na klávesnici vložte soubory. V systému Windows 7 budete dotázáni, zda chcete sloučit složky a „Potvrdit nahrazení složky.“ U tohoto hlášení klikněte na Ano.
 5. S každým dalším materiálovým souborem pak budete dotazováni, zda chcete „Kopírovat a nahradit" nebo „Nekopírovat“. Doporučujeme vybrat „Nekopírovat“, abyste mohli zachovat stejný obsah se stejným názvem souboru. Všechny nové soubory obsahu, které jste vytvořili, budou zkopírovány bez problémů. Můžete také vybrat „Provést pro dalších ### konfliktů“, abyste nemuseli každý soubor schvalovat.
 6. Otevřete aplikaci SketchUp 2014 nebo novější a váš nový materiál bude v dialogovém okně Materiály anebo vaše nové komponenty budou v dialogovém okně Komponenty.
Migrace pluginů

Nejprve proveďte migraci rozšíření, která jsou na Extension Warehouse.

 1. Otevřete svou novou instalaci aplikace SketchUp.
 2. Otevřete okno Extension Warehouse a přihlaste se.
 3. Přejděte na stránku „Moje rozšíření“ přejetím myší nad vaše uživatelské jméno v pravém horním rohu a volbou možnosti „Moje rozšíření“. Stránka „Moje rozšíření“ obsahuje seznam rozšíření, která jste nainstalovali v minulosti, na jiné verze a instalace aplikace SketchUp.
 4. Procházejte seznam a nainstalujte jakákoli rozšíření, ke kterým chcete získat přístup v této instalaci aplikace SketchUp.

Poté migrujte všechna ostatní rozšíření

 • Zjistěte, která rozšíření používáte, ale nejsou k dispozici prostřednictvím Extension Warehouse. Budete muset zjistit, kde stáhnout aktuální verzi těchto rozšíření a znovu je nainstalovat. Obvykle jsou to webové stránky vývojáře daného rozšíření.
 • Velmi často sem budou patřit jakákoli rozšíření vykreslování nebo hardwaru (jako speciální ovladače myši), která můžete používat s aplikací SketchUp.
Poznámka: Ne všechny pluginy v aplikaci SketchUp jsou kompatibilní s aktuální verzí aplikace SketchUp. Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na vývojáře pluginu.
Poznámka: Ne všechny pluginy v aplikaci SketchUp jsou kompatibilní s aktuální verzí aplikace SketchUp. Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na vývojáře pluginu.

Pokud máte plugin, který využívá uživatelskou instalaci (tj. poklepali jste na soubor, který nainstaloval plugin), je třeba kontaktovat vývojáře pluginu a získat konkrétní pokyny k aktualizaci tak, aby podporoval SketchUp 2014 nebo novější. Tyto pokyny jsou určeny pro uživatele, kteří kopírují a vkládají soubory .RB, .RBS nebo .RBZ do složky pluginů aplikace SketchUp:

 1. Otevřete nové okno aplikace Průzkumník ve Windows.
 2. (Od SketchUp 8) Přejděte do kořenové složky pro starší verzi aplikace SketchUp. Obvykle se jedná o složku
  C:\Program Files\Google\Google SketchUp #\Plugins
  (Od aplikace SketchUp 2013 nebo 2014) Přejděte do kořenové složky pro starší verzi aplikace SketchUp. Obvykle se jedná o složku
  C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2013\Plugins
 3. Vyberte soubory ve složce Plugins a zkopírujte položky stisknutím Ctrl+C.
 4. Přejděte do C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp #\SketchUp\Plugins
 5. Stisknutím kláves Ctrl + V na klávesnici vložte soubory.
 6. Otevřete aplikaci SketchUp 2014 nebo novější a přejděte k pluginům stejně, jako v minulosti. Všimněte si, že se mohou vyskytovat starší pluginy, které nejsou kompatibilní s aktuální verzí aplikace SketchUp. V tomto případě se obraťte na vývojáře pluginu, pokud potřebujete další pomoc.
Poznámka: Ne všechny pluginy v aplikaci SketchUp jsou kompatibilní s aktuální verzí aplikace SketchUp. Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na vývojáře pluginu.
Migrace materiálů a komponent

Podívejte se na video

 1. Otevřete nové okno vyhledávače.
 2. Otevřete nabídku „Přejít“ a vyberte „Přejít do složky“
 3. (Pokud migrujete z aplikace SketchUp 8) Zadejte následující a klikněte na Přejít
  ~/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/Materials
  (Pokud migrujete z aplikace SketchUp 2013) Zadejte následující a klikněte na Přejít
  ~/Library/Application Support/SketchUp 2013/SketchUp
 4. Vyberte soubory ve složce Materiály a zkopírujte položky stisknutím Command+C.
 5. Otevřete nabídku „Přejít“ a vyberte „Přejít do složky“
 6. Zadejte následující a klepněte na tlačítko Přejít
  ~/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2017/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2018/SketchUp
 7. Poznámka: Pokud neexistuje žádná složka Materiály, budete ji muset vytvořit.
 8. Stisknutím kláves Command+ V na klávesnici vložte soubory.
 9. Otevřete aplikaci SketchUp 2014 nebo novější a váš nový materiál bude v dialogovém okně Materiály anebo vaše nové komponenty budou v dialogovém okně Komponenty.
Migrace pluginů

Hodně jsme se věnovali rozšíření, protože víme, že síla aplikace SketchUp vynikne, jakmile zákazník nainstaluje správné rozšíření, které pomůže vyřešit jeho potřeby. Proto jsme ve spolupráci s vývojáři vytvořili stránkuExtension Warehouse, aby zde mohli získat své pluginy a řešit dlouhodobé požadavky, jako je aktualizace prostředí Ruby na verzi 2.0 (což je důvod, proč některé pluginy mohou v současné době padat – udělali jsme změnu, po které vývojáři volali!) Problém je, že současný způsob správy rozšíření, včetně aktualizované verze Ruby, dost dobře nepodporuje starý způsob správy pluginů. Migrace pluginů do aplikace SketchUp 2014 a novější je kvůli tomu složitější. Na stránce Extension Warehouse rovněž nemáme všechny dostupné pluginy. Cítíme, že hledání a správa rozšíření SketchUp je čím dál lepší a jasnější, ale našeho ideálu jsme ještě nedosáhli. U některých zákazníků bude třeba projít jejich seznam starých pluginů, po jednom, najít plugin na stránce Extension Warehouse, nainstalovat plugin a přesunout se na další. Jakmile jsou vaše pluginy spravovány na stránce Extension Warehouse, bude jednoznačně snazší přeinstalovat tato rozšíření, jakmile v budoucnu přijdou novější verze SketchUp nebo jakmile dostanete nový počítač a budete instalovat novou kopii aplikace SketchUp. Pokud jste si nainstalovali pluginy z Extension Warehouse v aplikaci SketchUp 2013 a chcete nainstalovat stejný plugin v novější verzi aplikace SketchUp, na stránku Extension Warehouse jsme přidali tlačítko Instalovat vše, jímž se nainstaluje některý z pluginů SketchUp 2013 do aplikace SketchUp jedním kliknutím, ale pouze tehdy, pokud tyto pluginy byly aktualizovány na podporu nové verze, což většina z nich byla. Až poté, co se pokusíte nainstalovat pluginy ze stránky Extension Warehouse nebo stáhnout aktualizovanou verzi pluginů, za které jste zaplatili, od příslušných vývojářů, navrhujeme kopírovat a vkládat pluginy mezi složkami:

 1. Otevřete nové okno vyhledávače.
 2. Otevřete nabídku „Přejít“ a vyberte „Přejít do složky“
 3. (Pokud migrujete z aplikace SketchUp 8) Zadejte následující a klikněte na Přejít
  ~/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/plugins
  (Pokud migrujete z novější verze aplikace SketchUp) Zadejte následující a klikněte na Přejít
  ~/Library/Application Support/SketchUp #/SketchUp/
 4. Vyberte soubory ve složce Plugins a zkopírujte položky stisknutím Command+C.
 5. Otevřete nabídku „Přejít“ a vyberte „Přejít do složky“
 6. Zadejte následující a klikněte na tlačítko Přejít
  ~/Library/Application Support/SketchUp 2015/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2017/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2018/SketchUp ~/Library/Application Support/SketchUp 2019/SketchUp
  POZNÁMKA: Pokud neexistuje žádná složka „Pluginy“, budete ji muset vytvořit.
 7. Stisknutím kláves Command+ V na klávesnici vložte soubory.
 8. Otevřete aplikaci SketchUp 2014 nebo novější a přejděte k pluginům stejně, jako v minulosti. Všimněte si, že se mohou vyskytovat starší pluginy, které nejsou kompatibilní s aktuální verzí aplikace SketchUp. V tomto případě se obraťte na vývojáře pluginu, pokud potřebujete další pomoc.
Poznámka: Ne všechny pluginy v aplikaci SketchUp jsou kompatibilní s aktuální verzí aplikace SketchUp. Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na vývojáře pluginu.

Migrace LayOut

Můžete zadat místa, kde jsou uloženy šablony, scrapbooky a výplně se vzorkem s každou verzí LayOut v dialogovém okně Předvolby v části Složky. Nově vytvořené šablony a scrapbooky jsou ve výchozím nastavení uloženy v cestě níže. Při aktualizaci ze starší verze aplikace SketchUp stačí najít příslušnou složku níže, zkopírovat obsah a vložit jej do nové složky. Nebo můžete vytvořit složku v místě podle vašeho výběru, např. ve složce Dokumenty, a pak nasměrujte LayOut na místo v dialogovém okně Předvolby.

Šablony
 • LayOut 2014 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2014\LayOut\Templates
 • LayOut 2015 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\LayOut\Templates
 • LayOut 2016 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\LayOut\Templates
 • LayOut 2017 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\LayOut\Templates
 • LayOut 2018 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2018\LayOut\Templates
 • LayOut 2019 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2019\LayOut\Templates
Scrapbooky
 • LayOut 2014 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2014\LayOut\Scrapbooks
 • LayOut 2015 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\LayOut\Scrapbooks
 • LayOut 2016 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2016\LayOut\Scrapbooks
 • LayOut 2017 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\LayOut\Scrapbooks
 • LayOut 2018C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2018\LayOut\Scrapbooks
 • LayOut 2019 C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2019\LayOut\Scrapbooks
Výplně se vzorkem
 • LayOut 2014 Žádná složka uživatele
 • LayOut 2015 Žádná složka uživatele
Poznámka – Při určování místa uložení v okně Předvolby si můžete všimnout, že každá složka je rovněž uložena v aplikaci ProgramData. Typicky se jedná o systémové úložiště. Nedoporučujeme ukládat obsah přímo do tohoto umístění.
Vlnovka (~) na začátku každé cesty indikuje strukturu složky „Uživatelská úroveň“, která se často popisuje jako Users/USERNAME/. Pokud složka Šablony nebo Scrapbooky už neexistuje, můžete složku vytvořit ručně.
Šablony
 • LayOut 2014 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2014/LayOut/Templates
 • LayOut 2015 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2015/LayOut/Templates
 • LayOut 2016 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2016/LayOut/Templates
 • LayOut 2017 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2017/LayOut/Templates
 • LayOut 2018 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2018/LayOut/Templates
 • LayOut 2019 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2019/LayOut/Templates
Scrapbooky
 • LayOut 2014 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2014/LayOut/Scrapbooks
 • LayOut 2015 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2015/LayOut/Scrapbooks
 • LayOut 2016 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2016/LayOut/Scrapbooks
 • LayOut 2017 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2017/LayOut/Scrapbooks
 • LayOut 2018 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2018/LayOut/Scrapbooks
 • LayOut 2019 ~/Library/Application Support/SketchUp/SketchUp 2019/LayOut/Scrapbooks
Výplně se vzorkem
 • LayOut 2014 – Žádná složka uživatele
 • LayOut 2015 – Žádná složka uživatele
 • LayOut 2016 – Žádná složka uživatele
 • LayOut 2017 – Žádná složka uživatele
 • LayOut 2018 – Žádná složka uživatele
 • LayOut 2019 – Žádná složka uživatele
Poznámka – Při určování místa uložení v okně Předvolby si můžete všimnout, že každá složka je rovněž uložena ve složce Obsahy. Jedná se o systémové úložiště, nedoporučujeme proto ukládat obsah přímo do tohoto umístění.

Odinstalování aplikace SketchUp

Pokud trvale odinstalujete aplikaci SketchUp z počítače, je nutné nejprve odstranit licenci. Otevřete aplikaci SketchUp, klikněte na kartu Licence v uvítacím okně a klikněte na červené tlačítko Odstranit licenci.

Windows

Windows Vista/Windows 7: Klikněte na nabídku Start (logo Windows) > Ovládací panely > Programy > Programy a funkce > SketchUp #.

Chcete-li odinstalovat SketchUp, vyberte Odstranit (Odinstalovat ve Vista nebo Windows 7). Až budete dotázáni, zda chcete odstranit SketchUp, klikněte na tlačítko Ano.

Pokud máte problémy s aplikací SketchUp, můžete zkusit možnost Změnit, která spustí proces přeinstalování programových funkcí, které byly nainstalovány během poslední instalace. Tímto postupem lze opravit všechna poškození soubory aplikace (neovlivní to ani neopraví vaše výkresy v aplikaci SketchUp, soubory SKP). Pokud to nepomůže, zkuste odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci SketchUp.

Mac OS X
 1. Ukončete aplikaci SketchUp. (Pokud máte otevřenu více než jednu instanci aplikace SketchUp, musíte všechny další instance aplikace SketchUp zavřít).
 2. Otevřete okno vyhledávače.
 3. Smazání složky SketchUp z hlavní knihovny:
  1. V levém podokně vyhledávače klikněte na Macintosh HD.
  2. V pravém podokně klikněte na tlačítko Knihovna a pak na Podpora aplikace.
  3. Ve složce Podpora aplikace najděte složku Google SketchUp # a přesuňte ji do koše.
   Složka pro SketchUp 2013 bude jednoduše „SketchUp 2013“.
 4. Smazání složky SketchUp z vaší uživatelské knihovny:
  1. V levém podokně vyhledávače klikněte na své uživatelské jméno a klikněte na Knihovna* v pravém podokně.
   1. *Pokud používáte Mac OS X 10.7 a novější, podržte tlačítko Volba (Alt) na klávesnici, klikněte na tlačítko Přejít v pruhu nabídek, pak vyberte možnost Knihovna z rozevíracího seznamu. Zde je ukázkové video.
  2. Otevřete složku Podpora aplikace.
  3. Ve složce Podpora aplikace najděte složku SketchUp # a přesuňte ji do koše.
 5. Smazání aplikace SketchUp:
  1. V levém podokně vyhledávače klikněte na Aplikace.
  2. V pravém podokně najděte složku SketchUp # a přesuňte ji do koše.
 6. Smazání souboru s příponou plist:
  1. V levé části okna vyhledávače klikněte na své uživatelské jméno.
  2. V levé části klikněte na Knihovna* a na Předvolby.
   1. *Pokud používáte Mac OS X 10.7 a novější, podržte tlačítko Volba (Alt) na klávesnici, klikněte na tlačítko Přejít v pruhu nabídek, pak vyberte možnost Knihovna z rozevíracího seznamu. Zde je ukázkové video.
  3. Za předpokladu, že existují, přetáhněte některý z následujících souborů ve složce Předvolby do koše:
   • com.atlast.sketchup.plist
   • com.google.sketchuppro.plist
   • com.google.sketchupfree.plist
   • com.google.sketchuppro7.plist
   • com.google.sketchupfree7.plist
   • com.google.sketchuppro8.plist
   • com.google.sketchupfree8.plist
   • com.google.LayOut.plist
   • com.google.style_builder.plist
   • com.sketchup.SketchUp.plist
   • com.sketchup.LayOut.plist
   • com.sketchup.StyleBuilder.plist
   • com.sketchup.SketchUp.2014.plist
   • com.sketchup.LayOut.2014.plist
   • com.sketchup.StyleBuilder.2014.plist
   • com.sketchup.SketchUp.2015.plist
   • com.sketchup.LayOut.2015.plist
   • com.sketchup.StyleBuilder.2015.plist
   • com.sketchup.SketchUp.2016.plist
   • com.sketchup.LayOut.2016.plist
   • com.sketchup.StyleBuilder.2016.plist
   • com.sketchup.SketchUp.2017.plist
   • com.sketchup.LayOut.2017.plist
   • com.sketchup.StyleBuilder.2017.plist
   • com.sketchup.SketchUp.2018.plist
   • com.sketchup.LayOut.2018.plist
   • com.sketchup.StyleBuilder.2018.plist
   • com.sketchup.SketchUp.2019.plist
   • com.sketchup.LayOut.2019.plist
   • com.sketchup.StyleBuilder.2019.plist
 7. Vyprázdněte koš.
Was this article helpful?